แผนที่กลุ่มชุดดิน & แผนที่การใช้ที่ดิน

บริการแผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Map) และแผนที่การใช้ที่ดิน (Land Use Map) พร้อมคำอธิบาย ในรูปแบบ PDF File ขนาด A4 สามารถเลือกพื้นที่ได้ถึงระดับตำบลระบบคลังข้อมูล

ระบบคลังข้อมูล เป็นระบบสำหรับสืบค้น และให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถสืบค้นได้จากขอบเขตการปกครอง การวาดแปลง การระบุพิกัด และ Shape fileข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)

บริการข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ระดับ 3 (Level 3) ในรูปแบบ Shape File สามารถเลือกพื้นที่ได้ถึงระดับตำบล และเลือกปีที่ผลิตข้อมูล ได้ตามปีที่มีการจัดทำข้อมูลข้อมูลชุดดิน (Soil Series)

บริการข้อมูลชุดดิน (Soil Series) ในรูปแบบ Shape File สามารถเลือกพื้นที่ได้ระดับจังหวัด หรือระดับอำเภอ
 

ตรวจสอบสถานะคำขอ
(Soil Tracking & Download)

ติดตามความก้าวหน้าการให้บริการ และดาวน์โหลดไฟล์เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย


 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทร. 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th