แบบสำรวจความต้องการชุดข้อมูลชื่อผู้ร้องขอ *
นามสกุลผู้ร้องขอ *


ประเภทหน่วยงาน


ชื่อหน่วยงาน


อีเมลติดต่อ *


ชื่อชุดข้อมูล *


ประเภทชุดข้อมูล


รายละเอียดชุดข้อมูล *


วัตถุประสงค์การใช้งาน *ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน

 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทร. 02-9412771

 cit_6@ldd.go.th